Missie & toekomst

Binnen het kunstonderwijs worden persoonlijke talenten herkend en versterkt. Ook vergroot deze vorm van onderwijs de sociale omgang binnen groepen en het gevoel van eigenwaarde van het individu. In Nederland is het aanbod in kunstonderwijs, zeker in vergelijking met andere landen, groot. Behalve voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking hebben net als ieder ander kind behoefte aan ontwikkeling van hun talenten, aan sociale omgang en aan respect voor wie zij zijn. Zij verdienen dan ook hetzelfde aanbod aan lessen en cursussen binnen het onderwijs en via culturele instellingen.

Stichting Jeetje Mila heeft als missie dit aanbod te creëren. Dit doet zij met volle toewijding en in de sterke overtuiging dat haar doelgroep volwaardig en actief hoort deel te nemen aan de maatschappij.

De stichting streeft ernaar om in de toekomst steeds meer projecten aan te bieden in allerlei verschillende kunstrichtingen. Denk aan cursussen en workshops op het gebied van toneel, fotografie, muziek, dans en beeldende kunst. Via optredens en exposities krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid hun kunst aan de wereld te laten zien. Ook zal de stichting (theater)voorstellingen blijven maken voor haar doelgroep.

Zie voor ons huidige aanbod aan activiteiten de agenda.

bekijk de agenda